Steun het werk van IHLIA en word Vriend(in)! Het bijeengebrachte geld wordt gebruikt om boeken en tijdschriften aan te schaffen die voor IHLIA zelf te duur zijn en, indien nodig, anderszins financieel bij te springen.

Vriend(in) word je al voor € 35 per jaar. Je krijgt uiteraard de IHLIA-nieuwsbrief toegestuurd en we nodigen je een paar keer per jaar uit voor diverse exclusieve activiteiten. Denk aan rondleidingen en kijkjes achter de schermen bij nieuwe tentoonstellingen van IHLIA.

 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Vrienden van IHLIA (VvI) op donderdag 4 januari jl. werd goed bezocht. Ruim vijfentwintig vrienden en belangstellenden kwamen naar de derde verdieping van de OBA toe om met elkaar het glas op het nieuwe jaar te heffen en te horen wat IHLIA het komende jaar gaat doen.

 

Zoals VvI-voorzitter Josee Rothuizen het in haar toespraak uitdrukte is de VvI alle vrienden dankbaar voor hun voortdurende steun en bijdragen aan IHLIA. Zij hebben ook in het afgelopen jaar IHLIA-exposities mede mogelijk gemaakt, zoals Een jurk zegt meer dan 1000 woorden en Monument van Trots, ingericht om 30 jaar homomonument te gedenken. Financiële steun als donateur is onontbeerlijk. Maar dat geldt evenzeer voor betrokkenheid en het besef dat het belangrijk is om wat ons gezamenlijk bindt te bewaren en door te geven.

 

IHLIA-directeur Lonneke van den Hoonaard dankte de Vrienden van IHLIA voor hun steun. Zij gaf een doorkijkje naar de komende periode. Het toekennen van een hogere subsidie door het ministerie van OCW is aan de ene kant een mooie opsteker voor het belang dat zij hecht aan het instandhouden en beschikbaar stellen van het lhbti-erfgoed en erkenning van de cruciale rol van IHLIA hierin. Tegelijkertijd schept het de verplichting om nog nadrukkelijker te werken aan grotere bekendheid van wat IHLIA allemaal te bieden heeft. En dat is heel veel weten wij allemaal.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Vrienden van IHLIA

Hoe word je donateur?

Donateur worden is eenvoudig. Meld je aan via onderstaand formulier door de gevraagde gegevens in te vullen. Je krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd. Ook eenmalige donaties zijn welkom: NL28INGB0006930360

Natuurlijk zijn er ook andere manieren om IHLIA te steunen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het doneren van je eigen LHBT-materiaal.


JA, ik word Vriend(in) van IHLIA!


Wil je ook de maandelijkse IHLIA-nieuwsbrief ontvangen? klik op onderstaande button, vul je gegevens in en wij doen de rest

Meld je aan voor de nieuwsbrief

 

Beeld Riek Stienstra

In 2014 heeft de VvI een speciale bijeenkomst voor de donateurs georganiseerd waarbij het beeld ter nagedachtenis aan Riek Stienstra officieel werd overgedragen aan IHLIA. De Vriendinnen en Vrienden van Schorer hebben het beeld geschonken dat werd onthuld op het IHLIA-plein en vanaf nu daar ook te bewonderen is. Hoewel de sluiting van Schorer een groot verlies is, staat het beeld bij IHLIA goed op zijn plaats. Als ‘geheugen’ van de LHBT-gemeenschap kan IHLIA de betekenis van Riek Stienstra levendig houden en tegelijkertijd als inspiratie dienen voor iedereen die strijdt voor gelijke rechten en gelijkwaardige bejegening.

 

Josée Rothuizen hield tijdens de bijeenkomst een lezing. Zij was vriendin en collega van Riek Stienstra in de tijd dat Riek directeur was van de Schorerstichting. Daarna onthulde ze het beeld.

 

Nborrel_VvIHLIA_lr