De nieuwjaarsreceptie van de Vrienden van IHLIA (VvI) op donderdag 4 januari jl. werd goed bezocht. Ruim vijfentwintig vrienden en belangstellenden kwamen naar de derde verdieping van de OBA toe om met elkaar het glas op het nieuwe jaar te heffen en te horen wat IHLIA het komende jaar gaat doen.

Zoals VvI-voorzitter Josee Rothuizen het in haar toespraak uitdrukte is de VvI alle vrienden dankbaar voor hun voortdurende steun en bijdragen aan IHLIA. Zij hebben ook in het afgelopen jaar IHLIA-exposities mede mogelijk gemaakt, zoals Een jurk zegt meer dan 1000 woorden en Monument van Trots, ingericht om 30 jaar homomonument te gedenken. Financiële steun als donateur is onontbeerlijk. Maar dat geldt evenzeer voor betrokkenheid en het besef dat het belangrijk is om wat ons gezamenlijk bindt te bewaren en door te geven.

IHLIA-directeur Lonneke van den Hoonaard dankte de Vrienden van IHLIA voor hun steun. Zij gaf een doorkijkje naar de komende periode. Het toekennen van een hogere subsidie door het ministerie van OCW is aan de ene kant een mooie opsteker voor het belang dat zij hecht aan het instandhouden en beschikbaar stellen van het lhbti-erfgoed en erkenning van de cruciale rol van IHLIA hierin. Tegelijkertijd schept het de verplichting om nog nadrukkelijker te werken aan grotere bekendheid van wat IHLIA allemaal te bieden heeft. En dat is heel veel weten wij allemaal.

Ook het werk van IHLIA steunen? Word Vriend!

Wanneer je volgend jaar ook met ons wil proosten op het nieuwe jaar en wilt terugblikken op 2018 waarin je een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan het instandhouden van het lhbti-erfgoed en bent uitgenodigd voor diverse exclusieve Vrienden-activiteiten, word dan Vriend van IHLIA en schrijf je in!