Eind november 2017 heeft Jack van der Wel, IHLIA’s Hoofd Collectie en Informatiedienstverlening, een presentatie gegeven over de door IHLIA ontwikkelde Homosaurus op de ‘Queer Search’-conferentie in Berlijn.

Op deze tweedaagse conferentie werd door lhbt-archieven uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland gediscussieerd over nauwere samenwerking in de toekomst en betere online zichtbaarheid van de diverse collecties. Onderzocht gaat worden of een in het Duits vertaalde verkorte versie van de Homosaurus met uitsluitend lhbt-termen gebruikt kan worden als zoekinstrument bij het ontsluiten van de collecties.

Deze verkorte versie van de Homosaurus wordt ontwikkeld in samenwerking met diverse Amerikaanse lhbt-archieven.

Optimale onderwerpsontsluiting

De Homosaurus is de door IHLIA ontwikkelde thesaurus voor optimale onderwerpsontsluiting met specifieke zoektermen op het terrein van lhbt-onderwerpen. De Homosaurus is zowel in het Nederlands als het Engels geïmplementeerd. In de IHLIA-zoekmachine kun je alle materiaalsoorten tegelijkertijd doorzoeken en krijg je de mogelijkheid om af te bakenen. Uniek is dat als hulpmiddel bij het zoeken met de Homosaurus de hiërarchische relaties worden gevisualiseerd.

Meer weten over de Homosaurus en daarmee ook over een stukje ontstaansgeschiedenis van IHLIA? Lees het verhaal Van schoenendoos tot Homosaurus van Jack van der Wel.